You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

ngu ngốc, rảnh rỗi, bưu thiếp tiếng Nhật là gì ?

ngu ngốc, rảnh rỗi, bưu thiếp tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

ngu ngốc, rảnh rỗi, bưu thiếp tiếng Nhật là gì ? - Từ điển Việt Nhật
ngu ngốc, rảnh rỗi, bưu thiếp tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : ngu ngốc rảnh rỗi bưu thiếp

ngu ngốc

Nghĩa tiếng Nhật () : ばか
Cách đọc : ばか baka
Ví dụ :
Tôi đã thật ngu ngốc
はばかだった。

rảnh rỗi

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : ひま hima
Ví dụ :
Ngày mai bạn có rảnh không
は暇ですか。

bưu thiếp

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : えはがき ehagaki
Ví dụ :
Có bưu thiếp từ bạn gửi tới
からきました。

Trên đây là nội dung bài viết : ngu ngốc, rảnh rỗi, bưu thiếp tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :

Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :

error: