You dont have javascript enabled! Please enable it!

Ngữ pháp ことに – Từ điển Ngữ pháp tiếng Nhật

Ngữ pháp ことに Từ điển ngữ pháp tiếng Nhật

Ngữ pháp ことに- Từ điển Ngữ pháp tiếng Nhật
Ngữ pháp ことに. Chào các bạn, để trợ giúp cho các bạn trong việc tra cứu ngữ pháp tiếng Nhật. Tự học online xin được giới thiệu với các bạn các cấu trúc tiếng Nhật theo các cấp độ của kỳ thi năng lực tiếng Nhật. Trong bài viết này, Tự học online xin được giới thiệu tới các bạn cách sử dụng của cấu trúc ngữ pháp Ngữ pháp ことに

Cấu trúc ngữ pháp : ことに

Cách chia :

Aい/ Aな/ Vた + ことに

Ý nghĩa và cách dùng :

cái việc mà ~

Ví dụ và ý nghĩa ví dụ :

驚いたことに、と2も離してしているんです。
いことに、隣のも、その隣のも、うちとなのです。Cái việc tôi ngạc nhiên, cô ấy đã li hôn 2 lần rồi lại tái hôn với người đó.
Cái việc thú vị là nhà bên cạnh và nhà bên cạnh nữa đều có tên họ giống nhà tôi.

Trên đây là nội dung bài viết : Ngữ pháp ことに. Các bạn có thể tra cứu các cấu trúc ngữ pháp khác bằng đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : ngữ pháp + tên cấu trúc ngữ pháp cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :

error: