You dont have javascript enabled! Please enable it!

Ngữ pháp べきだ – Từ điển Ngữ pháp tiếng Nhật

Ngữ pháp べきだ Từ điển ngữ pháp tiếng Nhật

Ngữ pháp べきだ- Từ điển Ngữ pháp tiếng Nhật
Ngữ pháp べきだ. Chào các bạn, để trợ giúp cho các bạn trong việc tra cứu ngữ pháp tiếng Nhật. Tự học online xin được giới thiệu với các bạn các cấu trúc tiếng Nhật theo các cấp độ của kỳ thi năng lực tiếng Nhật. Trong bài viết này, Tự học online xin được giới thiệu tới các bạn cách sử dụng của cấu trúc ngữ pháp Ngữ pháp べきだ

Cấu trúc ngữ pháp : べきだ

Cách chia :

(Vる/Aである/Aくある)+べきだ:すべき=するべきだ

Ý nghĩa và cách dùng :

Nên, cần phải ~
Nói nên ý kiến của bản thân người nói về các sự việc chung, nếu sử dụng cho hành vi của người khác thì mang tính chất khuyên nhủ/ cảnh báo

Ví dụ và ý nghĩa ví dụ :

るべきだ。
Phải giữ lời hứa

Trên đây là nội dung bài viết : Ngữ pháp べきだ. Các bạn có thể tra cứu các cấu trúc ngữ pháp khác bằng đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : ngữ pháp + tên cấu trúc ngữ pháp cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :

error: