You dont have javascript enabled! Please enable it!

nhất định, màu đen, đồ chơi tiếng Nhật là gì ?

nhất định, màu đen, đồ chơi tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

nhất định, màu đen, đồ chơi tiếng Nhật là gì ? - Từ điển Việt Nhật
nhất định, màu đen, đồ chơi tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : nhất định màu đen đồ chơi

nhất định

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : ぜひ zehi
Ví dụ :
nhất định anh phải tới nhà tôi chơi nhé
、うちにてください。

màu đen

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : くろ kiro
Ví dụ :
cậu có cái bút bi màu đen nào không?
のボールペンはありますか。

đồ chơi

Nghĩa tiếng Nhật () : おもちゃ
Cách đọc : おもちゃ omocha
Ví dụ :
Đứa trẻ đang chơi với ô tô đồ chơi
Con trai tôi rất thích máy bay đồ chơi
ちゃんがのおもちゃでんでいる。
のおもちゃがきです。

Trên đây là nội dung bài viết : nhất định, màu đen, đồ chơi tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :

error: