Niên hiệu Nhật Bản – Bảng tra năm dương lịch sang lịch Nhật

Niên hiệu Nhật Bản – Bảng tra năm dương lịch sang lịch Nhật

Niên hiệu Nhật Bản – Bảng tra năm dương lịch sang lịch Nhật. Niên hiệu là cách tính năm dựa theo tên hiệu của vị vua trị vì quốc gia đó. Năm vị vua đó bắt đầu trị vì là năm 1, các năm sau lần lượt được tính cộng thêm, cho tới khi vị vua mới lên ngôi. Ví dụ ở Nhật, vua Shōwa (昭) (Chiêu Hòa) bắt đầu lên ngôi năm 1926, vậy nên năm 1926 sẽ tính là năm Chiêu Hòa thứ nhất, 1927 là năm Chiêu Hòa thứ 2… Tương tự như vậy : Meiji () Minh trị : 1968. Taishō () Đại Chính : 1912. Heisei () Bình Thành : 1989 ~ hiện tại.

Hệ thống niên hiệu theo tên các vị vua có nguồn gốc từ Trung Quốc. Nhưng trong khi các quốc gia khác và Trung Quốc đã bỏ hệ thống này và chuyển sang hệ thống dương lịch thì Nhật Bản vẫn duy trì hệ thống niên lịch này. Tính năm theo hệ thống niên hiệu Nhật Bản vẫn được duy trì trong rất nhiều văn bản hành chính, gây khó khăn cho không ít người nước ngoài. Ví dụ khi đi làm thủ tục chúng ta phải đổi ngày sinh của mình sang cách tính năm dựa theo hệ thống niên hiệu Nhật Bản. Đôi khi thật phiền toái.

Cách đổi năm dương lịch sang hệ thống niên hiệu Nhật Bản :

Chúng ta cần biết năm đó khoảng thời nào. Sau đó lấy số năm trừ đi năm bắt đầu của thời đó và cộng thêm 1 (vì năm đầu tiên được tính là năm 1).

Niên hiệu Nhật Bản - Bảng tra năm dương lịch sang lịch Nhật

Ví dụ Năm 1945 thuộc triều đại Chiêu Hòa, chúng ta sẽ lấy 1945 trừ đi 1926 là năm đầu tiên của năm Chiêu Hòa, chúng ta sẽ được 19, cộng thêm 1 chúng ta được 20. Như vậy 1945 là năm chiêu Hòa thứ 20. Ngược lại, năm Chiêu Hòa thứ 30, chúng ta chỉ cần lấy năm bắt đầu (1926) cộng với 30, sau đó trừ đi 1, chúng ta được năm 1955. Như vậy Chiêu Hòa 30 là năm 1955.

Để khỏi phiền phức và tránh nhầm lẫn, chúng ta có thể tra bảng sau :

1926 -> 昭 1
1927 -> 昭 2
1928 -> 昭 3
1929 -> 昭 4
1930 -> 昭 5
1931 -> 昭 6
1932 -> 昭 7
1933 -> 昭 8
1934 -> 昭 9
1935 -> 昭 10
1936 -> 昭 11
1937 -> 昭 12
1938 -> 昭 13
1939 -> 昭 14
1940 -> 昭 15
1941 -> 昭 16
1942 -> 昭 17
1943 -> 昭 18
1944 -> 昭 19
1945 -> 昭 20
1946 -> 昭 21
1947 -> 昭 22
1948 -> 昭 23
1949 -> 昭 24
1950 -> 昭 25
1951 -> 昭 26
1952 -> 昭 27
1953 -> 昭 28
1954 -> 昭 29
1955 -> 昭 30
1956 -> 昭 31
1957 -> 昭 32
1958 -> 昭 33
1959 -> 昭 34
1960 -> 昭 35
1961 -> 昭 36
1962 -> 昭 37
1963 -> 昭 38
1964 -> 昭 39
1965 -> 昭 40
1966 -> 昭 41
1967 -> 昭 42
1968 -> 昭 43
1969 -> 昭 44
1970 -> 昭 45
1971 -> 昭 46
1972 -> 昭 47
1973 -> 昭 48
1974 -> 昭 49
1975 -> 昭 50
1976 -> 昭 51
1977 -> 昭 52
1978 -> 昭 53
1979 -> 昭 54
1980 -> 昭 55
1981 -> 昭 56
1982 -> 昭 57
1983 -> 昭 58
1984 -> 昭 59
1985 -> 昭 60
1986 -> 昭 61
1987 -> 昭 62
1988 -> 昭 63
1989 -> 1
1990 -> 2
1991 -> 3
1992 -> 4
1993 -> 5
1994 -> 6
1995 -> 7
1996 -> 8
1997 -> 9
1998 -> 10
1999 -> 11
2000 -> 12
2001 -> 13
2002 -> 14
2003 -> 15
2004 -> 16
2005 -> 17
2006 -> 18
2007 -> 19
2008 -> 20
2009 -> 21
2010 -> 22
2011 -> 23
2012 -> 24
2013 -> 25
2014 -> 26
2015 -> 27
2016 -> 28
2017 -> 29
2018 -> 30
2019 -> 31
2020 -> 32
2021 -> 33
2022 -> 34
2023 -> 35
2024 -> 36
2025 -> 37
2026 -> 38
2027 -> 39
2028 -> 40
2029 -> 41
2030 -> 42

Trong bảng là những năm được sử dụng nhiều, những năm ngoài bảng này, các bạn học cách quy đổi ở trên để chuyển đổi nhé 🙂

Xem thêm :

Những tác phẩm văn học nổi tiếng của Nhật Bản

Trên đây là nội dung bài viết Niên hiệu Nhật Bản – Bảng tra năm dương lịch sang lịch Nhật. Hi vọng là các bạn có thể nhớ được năm sinh của mình để khi đi làm thủ tục tại Nhật cho thuận lợi. Khỏi phải tra cứu loằng ngoằng 😀 Mời các bạn cùng tham khảo các bài khác trong chuyên mục : Kinh nghiệm sống tại Nhật Bản.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :