You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

nửa năm, hiện tại, sử dụng tiếng Nhật là gì ?

nửa năm, hiện tại, sử dụng tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

nửa năm, hiện tại, sử dụng tiếng Nhật là gì ? - Từ điển Việt Nhật
nửa năm, hiện tại, sử dụng tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : nửa năm hiện tại sử dụng

nửa năm

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : はんとし hantoshi
Ví dụ :
Tôi đã tới Nhật được 1 năm
になります。

hiện tại

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : げんざい genzai
Ví dụ :
Nhiệt độ hiện tại là 30 độ
は30です。

sử dụng

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : りよう riyou
Ví dụ :
Tôi hay dùng thư viện
はよくします。

Trên đây là nội dung bài viết : nửa năm, hiện tại, sử dụng tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :

Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :

error: