You dont have javascript enabled! Please enable it!

ôm ủ, lý tưởng, dự thi tiếng Nhật là gì ?

ôm ủ, lý tưởng, dự thi tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

ôm ủ, lý tưởng, dự thi tiếng Nhật là gì ? - Từ điển Việt Nhật
ôm ủ, lý tưởng, dự thi tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : ôm ủ lý tưởng dự thi

ôm ủ

Nghĩa tiếng Nhật () : 抱く
Cách đọc : いだく
Ví dụ :
Thiếu niên thì hãy ấp ủ chí lớn
志を抱け。

lý tưởng

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : りそう
Ví dụ :
Anh ấy có lý tưởng lớn
をもっているの。

dự thi

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : じゅけん
Ví dụ :
Vậy là cậu đã dự thi năng lực tiếng Nhật
したんだ。

Trên đây là nội dung bài viết : ôm ủ, lý tưởng, dự thi tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :

error: