You dont have javascript enabled! Please enable it!

sinh vật, 1 lần nữa, vô địch tiếng Nhật là gì ?

sinh vật, 1 lần nữa, vô địch tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

sinh vật, 1 lần nữa, vô địch tiếng Nhật là gì ? - Từ điển Việt Nhật
sinh vật, 1 lần nữa, vô địch tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : sinh vật 1 lần nữa vô địch

sinh vật

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : せいぶつ
Ví dụ :
Dưới đáy biển có rất nhiều sinh vật kỳ lạ
の底にはがたくさんいるよ。

1 lần nữa

Nghĩa tiếng Nhật () : めて
Cách đọc : あらためて
Ví dụ :
Hãy cho tôi nghe lại 1 lần nữa ý kiến của anh
めてあなたのごかせてください。

vô địch

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : ゆうしょう
Ví dụ :
Đội của chúng ta đã vô địch
たちのチームがしました。

Trên đây là nội dung bài viết : sinh vật, 1 lần nữa, vô địch tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :

error: