You dont have javascript enabled! Please enable it!

số lượng người, trưởng bộ phận, thời trang tiếng Nhật là gì ?

số lượng người, trưởng bộ phận, thời trang tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

số lượng người, trưởng bộ phận, thời trang tiếng Nhật là gì ? - Từ điển Việt Nhật
số lượng người, trưởng bộ phận, thời trang tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : số lượng người trưởng bộ phận thời trang

số lượng người

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : にんずう
Ví dụ :
Hãy cho tôi biết số lượng người tham dự
えてください。

trưởng bộ phận

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : かちょう
Ví dụ :
Anh ấy đã thăng tiến lên trưởng bộ phận
Có tin nhắn từ trưởng bộ phận
は課に昇しました。
からがあります。

thời trang

Nghĩa tiếng Nhật () : ファッション
Cách đọc : ファッション
Ví dụ :
Cô ấy là chuyên gia thời trang
はファッションのだ。

Trên đây là nội dung bài viết : số lượng người, trưởng bộ phận, thời trang tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :

error: