Tổng hợp chữ Hán N1 bài 35 – Luyện thi N1

Tổng hợp chữ Hán N1 bài 35
Tổng hợp chữ Hán N1 bài 35

Tổng hợp chữ Hán N1 bài 35. Chào các bạn, để trợ giúp cho các bạn đang luyện thi năng lực JLPT cấp độ N1, trong bài này, Tự học tiếng Nhật online xin giới thiệu tới các bạn Tổng hợp chữ Hán N1 – Luyện thi N1. Mỗi trang tương ứng với 1 ngày học, thuộc sách soumatome.

Các bạn có thể xem từ bài 1 tại đây : Tổng hợp chữ Hán N1

Tổng hợp chữ Hán N1 bài 35 :

斎 - Những chữ Kanji có chứa bộ 斎 và đều đọc theo âm Kunyomi là さい

斎(しょさい) : thư phòng

鉢 - Những chữ Kanji có chứa bộ 鉢 và đều đọc theo âm Kunyomi là はち

鉢植え(はちうえ) : bồn cây

塀 - Những chữ Kanji có chứa bộ 塀 và đều đọc theo âm Kunyomi là へい

塀(へい) : tường thành

棚 - Những chữ Kanji có chứa bộ 棚 và đều đọc theo âm Kunyomi là たな、だな

棚(たな) : giá

棚(ほんだな) : giá sách

げ(たなあげ) : treo ~

卓 - Những chữ Kanji có chứa bộ 卓 và đều đọc theo âm Kunyomi là たく

卓(しょくたく) : bàn ăn

卓(でんたく) : máy tính

(たくじょう) : trên bàn

鼓 - Những chữ Kanji có chứa bộ 鼓 và đều đọc theo âm Kunyomi là こ

鼓(たいこ) : trống

鼓(つづみ) : cái trống

笛 - Những chữ Kanji có chứa bộ 笛 và đều đọc theo âm Kunyomi là ふえ、てき

笛(ふえ) : sáo

汽笛(きてき) : sáo tiêu

笛(けいてき) : còi cảnh báo

琴 - Những chữ Kanji có chứa bộ 琴 và đều đọc theo âm Kunyomi là こと

琴(こと) : đàn cầm

鐘 - Những chữ Kanji có chứa bộ 鐘 và đều đọc theo âm Kunyomi là かね

鐘(かね) : chuông

釣り鐘(つりがね) : chuông treo (ở chùa)

鐘(けいしょう) : chuông cảnh báo

碁 - Những chữ Kanji có chứa bộ 碁 và đều đọc theo âm Kunyomi là ご

碁(ご) : cơ gô

碁盤(ごばん): bàn cờ gô

棋(しょうぎ) : cờ shougi

陶 - Những chữ Kanji có chứa bộ 陶 và đều đọc theo âm Kunyomi là とう

(とうき) : đồ gốm

(とうげい) : gốm sứ, nghệ thuật chế tác gốm

狩 - Những chữ Kanji có chứa bộ 狩 và đều đọc theo âm Kunyomi là かり、かりゅう、しゅ

狩り(かり) : săn

(かりゅうど) : thợ săn

狩猟(しゅりょう) : săn bắt

Trên đây là nội dung tổng hợp chữ Hán N1 bài 35. mời các bạn cùng xem bài tiếp theo tại đây : kanji n1 bài 36. Hoặc xem các bài viết khác trong chuyên mục : chữ Hán N1

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :