You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

trấn tĩnh, đã mất công, buột miệng, sơ ý tiếng Nhật là gì ?

trấn tĩnh, đã mất công, buột miệng, sơ ý tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

trấn tĩnh, đã mất công, buột miệng, sơ ý tiếng Nhật là gì ? - Từ điển Việt Nhật
trấn tĩnh, đã mất công, buột miệng, sơ ý tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : trấn tĩnh đã mất công buột miệng, sơ ý

trấn tĩnh

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : おちつく
Ví dụ :
Hãy bình tĩnh lãi và nghe câu chuyện mà tôi sẽ nói
Thôi mà, hãy trấn tĩnh lại
いていてください。
まあまあ、いてください。

đã mất công

Nghĩa tiếng Nhật () : せっかく
Cách đọc : せっかく
Ví dụ :
ĐÃ mất công tới đây, anh hãy cứ thong thả
せっかくたんだからゆっくりしていきなさい。

buột miệng, sơ ý

Nghĩa tiếng Nhật () : つい
Cách đọc : つい
Ví dụ :
Trong cuộc họp tôi đã sơ ý ngáp
、ついあくびをしてしまいました。

Trên đây là nội dung bài viết : trấn tĩnh, đã mất công, buột miệng, sơ ý tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: