Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

« Back to Glossary Index

九 : Cửu.

Onyomi : きゅう / く.

Kunyomi : ここの-つ.

Cấp độ : Kanji N5.

Cách nhớ :

Hình ảnh chữ 九
Hình người chống đẩy được 9 cái thì run hết người
Những từ thường gặp :

九つ(ここのつ): 9 cái

九時(くじ): 9 giờ

九人(きゅうにん): 9 người

Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục