Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

« Back to Glossary Index

会 : Hội.

Onyomi : かい.

Kunyomi : あ-う/ あ-わせる.

Cấp độ : Kanji N4

Cách nhớ :

Cách nhớ chữ Kanji 会
Tôi và bạn, hai người sẽ gặp nhau trong nhà
Những từ thường gặp :

会う(あう):gặp

会社(かいしゃ):công ty

社会(しゃかい):xã hội

Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục