Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

Luyện đọc tiếng Nhật N2

Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N2 bài 39Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N2 bài 39.

Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N2 bài 39. Chào các bạn trong loạt bài viết này Tự học tiếng Nhật online xin giới thiệu tới các bạn các bài đọc ngắn, dùng để luyện đọc cấp độ N2.

Các bạn hãy tự đọc câu hỏi và làm bài bình thường, nhớ đáp án hoặc ghi nháp ra giấy. Sau đó tham khảo phần dịch và giải thích đáp án để tăng vốn từ và hiểu bài hơn.

Cuối cùng hãy đọc lại bài khóa vài lần, cố gắng đọc nhanh để tăng tốc độ đọc (đây là việc làm cần thiết để giúp bạn có đủ thời gian làm bài đọc khi thi).

Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N2 bài 39

Dạng bài :

カタカナで書かれた言葉に注意!ー和製英語の場合:Hãy chú ý những từ ngữ được viết bằng Katakana! – Trong trường hợp từ tiếng Nhật gốc Anh.

次の文書を読んで後の問いに答えなさい。

増え続ける医療ミス、システムの見直しを!
ニュースを見たとたん、思わず「またか!」と声をあげてしまった。病院のケアレスミスで、また一人の患者が死に至った。
今回のミスは、似た名前の別人に間違った薬を点滴してしまったというものである。ちょっと気を付けて、確認すれば 、簡単に避けられるようなミスだ。責任者である院長が、どんなに謝っても失われた命は二度と帰らない。
最近、このような事故が増える一方である。いや、これは事故ではなく、「殺人」である。よく「人間は間違う動物だ」などと言うが、大切な命を預かる病院で、ケアレスミスは許されないことだ。すべての病院関係者はこのことを人ごととはせずに 重く受け止め、自分の病院のシステムを見直す努力をしてほしい。

問1:確認すればとあるが、何を確認するのか。
1.ケアレスミス
2.患者の状態
3.点滴の量
4.患者の名前
問2:人ごととはせずにとあるが、どういう意味か。
1.自分には関係ないことを思わないで
2.人間だけのことは思わないで
3.患者だけのことは思わないで
4.重要ではないとは思わないで

Từ khó trong bài :

システム:hệ thống
受け止め:tiếp nhận, tiếp thu

Lời dịch tham khảo :

Hãy đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi bên dưới

Những lỗi trị liệu vẫn tiếp tục tăng lên, phải xem lại hệ thống!
Khi tôi vừa xem tin mới thì đã bất ngờ thốt lên rằng :”Lại nữa sao!”. Do lỗi bất cẩn của bệnh viên mà lại có một bệnh nhân nữa chết.
Lỗi lần này là việc truyền nhầm thuốc cho người khác giống tên. Nếu cẩn thận một chút và xác nhận thì đây là lỗi dễ dàng tránh được. Viện trường, người mà có trách nhiệm thì dù có xin lỗi thế nào thì sinh mạng đã mất không thể trở lại lần thứu hai nữa.
Dạo này những tai nạn như vậy đang tăng lên. Không, đây không phải là tai nạn mà là “giết người”. Tôi thường nói “Con người là loài động vật nhầm lẫn” nhưng ở bệnh viện nơi mà gửi gắm sinh mạng quan trọng thì những lỗi bất cẩn thì không thể tha thứ được. Tất cả những người liên quan tới bệnh viện không chỉ từng người một thì phải tiếp nhận mạnh mẽ điều đó, tôi mong họ hãy nỗ lực xem lại hệ thống của bệnh viện mình.

Câu 1: Có câu: “nếu xác nhận” thì là xác nhận điều gì?
1. Lỗi bất cẩn
2. Tình trạng của người bệnh
3. Lượng thuốc truyền vào
4. Tên người bệnh.
Câu 2: Có câu: “không chỉ từng người một” thì có ý nghĩa gì?
1. Đừng nghĩ rằng không liên quan tới mình.
2. Đừng nghĩ rằng chỉ là chuyện của con nguời.
3. Đừng nghĩ rằng chỉ là chuyện của bệnh nhân.
4. Đừng nghĩ rằng đó là chuyện không quan trọng

Lựa chọn đáp án

Câu 1 đáp án đúng là 4 vì bệnh viện đã nhầm tên bệnh nhân nên mới truyền sai thuốc.
Câu 2 đáp án đúng là 1 vì nguyên văn câu đó là: “Tất cả những người liên quan tới bệnh viện không chỉ từng người một thì phải tiếp nhận mạnh mẽ điều đó”, tức là ám chỉ tất cả cùng phải xem xét lại.

Các bạn có thể xem bài trước tại đây : Luyện đọc N2 bài 38

Trên đây là nội dung bài Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N2 bài 39. Mời các bạn cùng luyện đọc tiếng Nhật qua các bài luyện đọc khác trong chuyên mục : Luyện đọc tiếng Nhật N2

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *