Tổng hợp chữ Hán N1 bài 13 – Luyện thi N1

Tổng hợp chữ Hán N1 bài 13

Tổng hợp chữ Hán N1 bài 13. Chào các bạn, để trợ giúp cho các bạn đang luyện thi năng lực JLPT cấp độ N1, trong bài này, Tự học tiếng Nhật online xin giới thiệu tới các bạn Tổng hợp chữ Hán N1 – Luyện thi N1. Mỗi trang tương ứng với 1 ngày học, thuộc sách soumatome.

Tổng hợp chữ Hán N1 bài 13 - Luyện thi N1

Các bạn có thể xem từ bài 1 tại đây : Tổng hợp chữ Hán N1

Tổng hợp chữ Hán N1 bài 13 :

Có rất nhiều các chữ Kanji có cách đọc giống nhau

白 - Những chữ Kanji có chứa bộ 白 và đều đọc là はく và びゃく/ ひょう

(こくはく) : thú nhận, bày tỏ
する(はくじょうする)  : thành thật, thú nhận
(びゃくや) : đêm trắng

(はくしゅ) : vỗ tay
拍・拍(いっぱく・にはく) : một nhịp, hai nhịp
(ひょうし) : nhịp phách

宿(しゅくはく) : trọ đêm lại
(いっぱく・にはく) : 1 đêm, 2 đêm

迫害(はくがい) : bách hại
圧迫(あっぱく) : áp bức

舶(せんぱく) : tàu thuyền

由 - Những chữ Kanji có chứa bộ 由 và đều đọc là ゆ hoặc ゆい/ ちゅう; しん hoặc じん

(けいゆ) : kinh qua
(ゆらい) : vốn dĩ
(じゆう) : tự do
(ゆいしょ) : phả hệ

(げんゆ) : dầu thô

(ちゅうしょう) : trừu tượng
(ちゅうせん) : rút thăm, xổ số

(せいしん) : tinh thần
(じんじゃ) : điện thờ thần
宮(じんぐう) : miếu thờ

請(しんせい) : thỉnh cầu, yêu cầu
(しんこく) : khai báo

縮(しんしゅく) : co dãn
(ついしん) : tái bút

(しんし) : người đàn ông nho nhã

己 - Những chữ Kanji có chứa bộ 己 và đều đọc là こ, き

克己(こっきしん) : hy sinh quên mình
己(じこ) : bản thân

述(きじゅつ) : thuật lại

紀(せいき) : thế kỉ

- Những chữ Kanji có chứa bộ  và đều đọc là けい

(けいひ) : kinh phí
典(きょうてん) : kinh điển
(お) : kinh Phật

率(な) : khinh suất

径(はんけい) : bán kính
径(ちょっけい) : đường kính

分 - Những chữ Kanji có chứa bộ 分 và đều đọc là ふん hoặc ぼん

(ごふんかん) : trong 5 phút
(ぶんべつ) : phân biệt
析(ぶんせき) : phân tích

(ふんまつ) : bột
(かふん) : phấn hoa

(ふんしつ) : mất
(ふんそう) : phân tranh, tranh chấp

(ふんいき) : bầu không khí

お盆(おぼん) : lễ Obon.

Trên đây là nội dung tổng hợp chữ Hán N1 bài 13. mời các bạn cùng xem bài tiếp theo tại đây : kanji n1 bài 14. Hoặc xem các bài viết khác trong chuyên mục : chữ Hán N1

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :