Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

« Back to Glossary Index

使 : Sử, sứ.

Onyomi : し.

Kunyomi : つか-う/ つか-い.

Cấp độ : Kanji N4

Cách nhớ :

Cách nhớ chữ Kanji 使
Sếp biết cách dùng người để mang thùng hàng tới cho mình
Những từ thường gặp :

使う(つかう):sử dụng

使用(しよう):sử dụng

Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục