Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

« Back to Glossary Index

億 : Ức

Cách đọc theo âm Onyomi : オク

Cách đọc theo âm Kunyomi :

 Cách Nhớ:

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 億, 点, 階

Một trăm triệu người có những suy nghĩ () khác nhau.

Các từ thường gặp:

一億 いちおく một trăm triệu
十億 じゅうおく 1 tỷ
億万長者 おくまんちょうじゃ tỷ phú

Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục