Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

« Back to Glossary Index

千 : Thiên.

Onyomi : せん / ち.

Kunyomi : 

Cấp độ : Kanji N5.

Cách nhớ :

Cách nhớ chữ Kanji 千
Chữ Thập thêm dấu phẩy ở trên
Những từ thường gặp :

千円札(せんえんさつ): tờ 1 ngàn yên

千年(せんねん):1000 năm

Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục