Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

« Back to Glossary Index

吉 : Cát

Cách đọc theo âm Onyomi : キチ, キツ

Cách đọc theo âm Kunyomi :

 Cách Nhớ:

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 吉, 結, 婚

Samurai hô to chúc may mắn

Các từ thường gặp:

吉 きち vận may
大吉 だいきち rất may mắn
吉日 きちじつ ngày may man
不吉な ふきつな không may
吉報 きっぽう tin vui
吉凶 きっきょう may rủi
吉田さん よしださん ông/bà Yoshida

Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục