Kanji 回

Âm Hán Việt : Hồi

Onyomi : かい / え .

Kunyomi : まわ

Cách nhớ : 

Cách nhớ chữ Kanji 回
Quay vòng tròn
Những từ thường gặp có chữ Kanji 回 :

回る(まわる):Quay

回(こんかい):Lần này

(かいとう):Câu trả lời

(かいふく):Hồi phục

(かいてん):Quay vòng

Trên đây là nội dung thiết yếu cần học cho chữ Kanji 回 . Các bạn có thể học các chữ khác trong các chuyên mục liên quan, hoặc tham khảo thêm tại danh mục : Từ điển Kanji. Hãy nhập chữ Kanji mà bạn cần tìm vào công cụ tìm kiếm tại đó.

Search:

Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục

Câu hỏi - góp ý :