Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

« Back to Glossary Index

塩 : Diêm

Onyomi : えん

Kunyomi : しお

Cấp độ : Kanji N3.

Cách nhớ :

Cách nhớ chữ Kanji 塩
Thức ăn trên đĩa rất mặn
Những từ thường gặp :

塩(しお):muối

食塩(しょくえん):muối ăn

Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục