Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

« Back to Glossary Index

夜 : Dạ.

Onyomi : や / しょ.

Kunyomi : よ / よる.

Cấp độ : Kanji N4

Cách nhớ :

Cách nhớ chữ Kanji 夜
Ban đêm, một người đội mũ đang ngắm mây và trăng
Những từ thường gặp :

今夜(こんや):tối nay

夜会(やかい):dạ hội

Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục