Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

« Back to Glossary Index

宅 : Trạch

Onyomi : タク

Kunyomi :

Cách Nhớ:

Cách nhớ chữ Kanji 宅
Tôi thích sống trong ngôi nhà tôi

Các từ thường gặp:

お宅 (おたく) :nhà của ai đó

帰宅 (きたく) :về nhà

自宅 (じたく) :nhà tôi

住宅 (じゅうたく) :nhà ở

宅配便 (たくはいびん) : dịch vụ giao hàng tận nhà

社宅 (しゃたく) :nhà ở của công ty

Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục