Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

« Back to Glossary Index

守 : THỦ.

Onyomi : しゅ、す.

Kunyomi : まも.

Cấp độ : Kanji N3.

Cách nhớ :

Cách nhớ chữ Kanji 守
Chiếc chìa khóa này bảo vệ ngôi nhà
Những từ thường gặp :

保守的な(ほしゅてき):bảo thủ守る(まもる):bảo vệ

留守(るす):sự vắng nhà

お守り(おまもり):bùa (hộ thân)

Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục