Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

« Back to Glossary Index

安 : An.

Onyomi : あん.

Kunyomi : やす-い / やす-まる/ やす.

Cấp độ : Kanji N4

Cách nhớ :

Cách nhớ chữ Kanji 安
Người phụ nữ ở trong nhà thì thấy yên tâm
Những từ thường gặp :

安い(やすい):rẻ

安全(あんぜん):an toàn

不安(ふあん):bất an

Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục