Kanji 官

Âm Hán Việt : Quản

Onyomi : かん .

Kunyomi :

Cách nhớ : 

Cách nhớ chữ Kanji 官
Một công chức chính phủ đang ở trong nhà
Những từ thường gặp có chữ Kanji 官 :

官(ちょうかん):Bộ trưởng

官(がいこうかん):Bộ ngoại giao

官(けいかん):Cảnh sát

裁判官(さいばんかん):Tòa án

官庁(かんちょう):Cơ quan chính quyền

官僚(かんりょう):Quan chức

官(きかん):Cơ quan

Trên đây là nội dung thiết yếu cần học cho chữ Kanji 官 . Các bạn có thể học các chữ khác trong các chuyên mục liên quan, hoặc tham khảo thêm tại danh mục : Từ điển Kanji. Hãy nhập chữ Kanji mà bạn cần tìm vào công cụ tìm kiếm tại đó.

Categories: Từ điển Kanji

Câu hỏi - góp ý :