Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

« Back to Glossary Index

拾 : Thập

Cách đọc theo âm Onyomi : シュウ, ジュウ

Cách đọc theo âm Kunyomi : ひろ_う

 Cách Nhớ:

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 拾, 捨, 戻

Tôi đã nhặt được 10.000 yên từ thùng rác

Các từ thường gặp:

拾う ひろう nhặt
拾得物 しゅうとくぶつ đồ nhặt được

Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục