Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

« Back to Glossary Index

文 : Văn.

Onyomi : ぶん.

Kunyomi : ふみ.

Cấp độ : Kanji N4

Cách nhớ :

Cách nhớ chữ Kanji 文
Họa tiết trên chiếc bình biến thành kí tự
Những từ thường gặp :

文法(ぶんぽう):ngữ pháp

論文(ろんぶん):luận văn

文章(ぶんしょう):đoạn văn

Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục