Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

« Back to Glossary Index

映 : Ánh.

Onyomi : えい.

Kunyomi : うつ-る / うつ-す / は-える.

Cấp độ : Kanji N4

Cách nhớ :

Cách nhớ chữ Kanji 映
Hình ảnh nhân vật chính của bộ phim được phát trên màn hình
Những từ thường gặp :

映画(えいが):phim rạp

映る(うつる):chiếu chụp

映画館(えいがかん):rạp chiếu phim

Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục