Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

« Back to Glossary Index

港 : Cảng.

Onyomi : コオ.

Kunyomi : みなと.

Cách nhớ chữ 港 :
Cách nhớ chữ Kanji 港
Hãy gặp nhau (共) ở cảng

Các từ thường gặp:

空港 (くうこう) : sân bay

港 (みなと) : bến cảng

神戸港 (こうべこう) : cảng Kobe

港町 (みなとまち) : thành phố cảng

Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục