Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

« Back to Glossary Index

片 : PHIẾN

Onyomi : へん

Kunyomi : かた

Cách nhớ :

Cách nhớ chữ Kanji 片
Một phía của cái cây
Những từ thường gặp :

破片(はへん):mảnh vụn, mảnh vỡ

片付ける(かたつけ):dọn dẹp

片道切符(かたみちきっぷ): vé một chiều

片~(かた~):đơn

片手(かたて): 1 tay

片言(かたこと):Nói bập bẹ

Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục