Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

« Back to Glossary Index

百 : Bách.

Onyomi : ひゃく / びゃく.

Kunyomi : 

Cấp độ : Kanji N5.

Cách nhớ :

Cách nhớ chữ Kanji 百
Hình số 100 được quay 1 góc 90 độ
Những từ thường gặp :

八百屋(やおや): cửa hàng rau quả

何百万円(なんびゃくまんえん): bao nhiêu vạn yên?

Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục