Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

« Back to Glossary Index

祭 : TẾ

Onyomi : さい

Kunyomi : まつ

Cách nhớ :

Cách nhớ chữ Kanji 祭
Vào ngày lễ hội, thịt được đặt lên tế đàn
Những từ thường gặp :

祭日(さいじつ):Ngày hội

お祭り(おまつり):lễ hội

~ 祭 (まつり): hội ~

Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục