Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

« Back to Glossary Index

空 : Không.

Onyomi : くう.

Kunyomi : そら/ あ-く/ あ-き/ あ-ける/ から/ す-く/ す-かす.

Cấp độ : Kanji N4

Cách nhớ :

Cách nhớ chữ Kanji 空
Mở toang cửa sổ và dùng thước để đo bầu trời
Những từ thường gặp :

空(そら):bầu trời

空手道(からてどう):Karatedo

空港(くうこう):sân bay

Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục