Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

« Back to Glossary Index

者 : Giả.

Onyomi : しゃ.

Kunyomi : もの.

Cấp độ : Kanji N4

Cách nhớ :

Cách nhớ chữ Kanji 者
Ai rồi cũng phải già đi theo từng ngày
Những từ thường gặp :

医者(いしゃ):bác sỹ

科学者(かがくしゃ):nhà khoa học

若者(わかもの):giới trẻ

Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục