Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

« Back to Glossary Index

色 : Sắc

Onyomi : しょく / しき

Kunyomi : いろ

Cấp độ : Kanji N4

Cách nhớ :

Cách nhớ chữ Kanji 色
Hình ảnh vòng bát quái với hai màu đen trắng
Những từ thường gặp :

特色(とくしょく):đặc sắc

茶色(ちゃいろ):màu nâu

景色(けしき):cảnh sắc

Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục