Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

« Back to Glossary Index

茶 : Trà

Onyomi : ちゃ

Kunyomi :

Cấp độ : Kanji N4

Cách nhớ :

Cách nhớ chữ Kanji 茶
Hai người đang ngồi uống trà
Những từ thường gặp :

茶色(ちゃいろ):màu nâu

紅茶(こうちゃ):hồng trà

茶碗(ちゃわん):chén trà

Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục