Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

« Back to Glossary Index

Dược : 薬

 

 Cách đọc theo âm Onyomi: やく

 Cách đọc theo âm Kunyomi: くすり

 Cách Nhớ:

Duoc

Dùng loại cỏ thuốc này để phê cùng bọn tớ nào.

Các từ thường gặp:

薬(くすり): Thuốc

薬屋(くすりや): Hiệu thuốc

農薬(のうやく): Nông dược, thuốc trừ sâu

薬局(やっきょく): Hiệu thuốc

薬指(くすりゆび): Ngón đeo nhẫn

風邪薬(かぜぐすり): Thuốc cảm

薬学(やくがく): Khoa học về thuốc

Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục