Kanji 覚

Âm Hán Việt : Giác

Onyomi : かく .

Kunyomi : おぼ / さ / ざ .

Cách nhớ : 

Cách nhớ chữ Kanji 覚
Ghi nhớ những điều được học ở trường
Những từ thường gặp có chữ Kanji 覚 :

覚える(おぼえる): Nhớ

覚(かんかく): Cảm giác

が覚める(めがさめる):Đánh thức

覚(みかく):Vị giác

Trên đây là nội dung thiết yếu cần học cho chữ Kanji 覚 . Các bạn có thể học các chữ khác trong các chuyên mục liên quan, hoặc tham khảo thêm tại danh mục : Từ điển Kanji. Hãy nhập chữ Kanji mà bạn cần tìm vào công cụ tìm kiếm tại đó.

Search:

[jpshare]
Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục

Câu hỏi - góp ý :