Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

« Back to Glossary Index

質 : Chất.

Onyomi : しつ.

Kunyomi : たち / ただ-す.

Cấp độ : Kanji N4

Cách nhớ :

Cách nhớ chữ Kanji 質
Dùng 2 chiếc rìu lớn để cắt đôi vỏ sò, sau đó kiểm tra chất lượng
Những từ thường gặp :

質問(しつもん):câu hỏi

質(しつ):chất lượng

悪質(あくしつ):chất lượng kém

Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục