Kanji : 録

Âm Hán Việt của chữ 録  : Lục.

Cách đọc chữ 録  :

Onyomi : ろく.

Kunyomi :

Cấp độ :

Cách Nhớ chữ 録  :

Những từ thường gặp có chứa chữ Kanji 録  :

(ろくおん):ghi âm

録(きろく):ghi chép

(ろくが):băng video, sự ghi hình

(ろくが):ghi hình

Một số câu thành ngữ, quán ngữ có chứa chữ Hán 録  :

Nguồn tham khảo : wiki

Trên đây là nội dung thiết yếu cần học cho chữ Kanji 録  . Các bạn có thể học các chữ khác trong các chuyên mục liên quan, hoặc tham khảo thêm tại danh mục : Từ điển Kanji. Hãy nhập chữ Kanji mà bạn cần tìm vào công cụ tìm kiếm tại đó.

[jpshare]
Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục

Câu hỏi - góp ý :

error: