Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

« Back to Glossary Index

静 : Tĩnh

Cách đọc theo âm Onyomi : セイ, ジョオ

Cách đọc theo âm Kunyomi : しず_か(な)

Cách Nhớ:

hinh anh chu kanji tinh
Sau khi cuộc chiến (争),bầu trời trở nên xanh(青) và nơi đó trở nên yên tĩnh

Các từ thường gặp:

静かな しずかな yên lặng

静まる しずまる trở nên yên lặng

冷静な れいせいな điềm tĩnh

安静 あんせい nghỉ ngơi tĩnh dưỡng

静養する せいようする nghỉ ngơi, an dưỡng

静脈 じょうみゃく tĩnh mạch

Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục