Từ vựng tiếng Nhật mỗi ngày 271

Từ vựng tiếng Nhật mỗi ngày 271

Từ vựng tiếng Nhật mỗi ngày 271
Từ vựng tiếng Nhật mỗi ngày 271. Chào các bạn, để tiếp nối cho chuyên mục 10 từ vựng tiếng Nhật mỗi ngày. Trong bài viết này Tự học online xin mời các bạn tiếp tục họcTừ vựng tiếng Nhật mỗi ngày 271

かかる

Cách đọc : かかる
Ý nghĩa tiếng Anh : catch (a cold, etc.), come down with
Ý nghĩa tiếng Việt : bị trúng, bị mắc (bệnh)
Ví dụ :
(かのじょ)はインフルエンザにかかっていますね。
Ý nghĩa ví dụ :
Cô ấy đã bị mắc bệnh cúm

求める

Cách đọc : もとめる
Ý nghĩa tiếng Anh : seek, yearn for
Ý nghĩa tiếng Việt : tìm kiếm, yêu cầu
Ví dụ :
(こども)は(おや)の(あい)を求め(もとめ)ます。
Ý nghĩa ví dụ :
Bọn trẻ cần tới tình yêu của cha mẹ

下さる

Cách đọc : くださる
Ý nghĩa tiếng Anh : give (honorific)
Ý nghĩa tiếng Việt : cho (kính ngữ)
Ví dụ :
(せんせい)が(てがみ)をさい(ください)ました。
Ý nghĩa ví dụ :
Tôi đã nhận được thư từ giáo viên

昨日

Cách đọc : さくじつ
Ý nghĩa tiếng Anh : yesterday (formal)
Ý nghĩa tiếng Việt : hôm qua (lịch sự)
Ví dụ :
(きのう)は(あめ)でしたね。
Ý nghĩa ví dụ :
Hôm qua có mưa nhỉ

Cách đọc : もと
Ý nghĩa tiếng Anh : origin, former
Ý nghĩa tiếng Việt : nguyên bản, gốc gác
Ví dụ :
あの(あのひと)は卓(たっきゅう)の(もとせんしゅ)です。
Ý nghĩa ví dụ :
Người đó nguyên là tuyển thủ bóng bàn

Cách đọc : かた
Ý nghĩa tiếng Anh : type, model
Ý nghĩa tiếng Việt : kiểu mẫu
Ví dụ :
しい(あたらしい)(かた)のカメラをい(かい)ました。
Ý nghĩa ví dụ :
Tôi đã mua camera kiểu mới

それぞれ

Cách đọc : それぞれ
Ý nghĩa tiếng Anh : each, respectively
Ý nghĩa tiếng Việt : mỗi, từng
Ví dụ :
(ひと)はそれぞれ(かんがえかた)がい(ちがい)ます。
Ý nghĩa ví dụ :
Con người có suy nghĩkhác biệt nhau

地方

Cách đọc : ちほう
Ý nghĩa tiếng Anh : district, region
Ý nghĩa tiếng Việt : địa phương, vùng
Ví dụ :
この(このちほう)は漁(ぎょぎょう)が盛ん(さかん)です。
Ý nghĩa ví dụ :
Vùng này ngư nghiệp phát triển

Cách đọc : めん
Ý nghĩa tiếng Anh : surface, side
Ý nghĩa tiếng Việt : mặt
Ví dụ :
(かれ)の(いがい)な(めん)を(み)た。
Ý nghĩa ví dụ :
Tôi đã thấy mặt không ngờ tới của anh ấy

実は

Cách đọc : じつは
Ý nghĩa tiếng Anh : actually
Ý nghĩa tiếng Việt : thật ra thì
Ví dụ :
あれはは(じつは)(わたし)の勘い(かんちがい)でした。
Ý nghĩa ví dụ :
Đó thực ra là sự hiểu lầm của tôi

Trên đây là nội dung của Từ vựng tiếng Nhật mỗi ngày 271.Mời các bạn cùng đều đặn học mỗi ngày 10 từ tiếng Nhật trong chuyên mục : 10 từ vựng tiếng Nhật mỗi ngày.
Tự học online chúc các bạn ngày càng yêu thích tiếng Nhật 🙂

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :