Từ vựng tiếng Nhật mỗi ngày 377

Từ vựng tiếng Nhật mỗi ngày 377

Từ vựng tiếng Nhật mỗi ngày 377
Từ vựng tiếng Nhật mỗi ngày 377. Chào các bạn, để tiếp nối cho chuyên mục 10 từ vựng tiếng Nhật mỗi ngày. Trong bài viết này Tự học online xin mời các bạn tiếp tục họcTừ vựng tiếng Nhật mỗi ngày 377

専攻

Cách đọc : せんこう
Ý nghĩa tiếng Anh : major
Ý nghĩa tiếng Việt : chuyên môn
Ví dụ :
(だいがく)では(ぶつり)を攻(せんこう)していました。
Ý nghĩa ví dụ :
chuyên môn của tôi ở trường đại học là vật lý

誓う

Cách đọc : ちかう
Ý nghĩa tiếng Anh : vow, swear
Ý nghĩa tiếng Việt : thề
Ví dụ :
(ふたり)は(いっしょう)をに(ともに)することを誓っ(ちかっ)たの。
Ý nghĩa ví dụ :
2 người đó đã thề cả đời sẽ ở bên nhau

オーケストラ

Cách đọc : オーケストラ
Ý nghĩa tiếng Anh : orchestra
Ý nghĩa tiếng Việt : dàn nhạc, ban nhạc
Ví dụ :
(かれ)はオーケストラを揮(しき)しているの。
Ý nghĩa ví dụ :
anh ta đang chỉ huy nhàn nhạc

区分

Cách đọc : くぶん
Ý nghĩa tiếng Anh : division, segment
Ý nghĩa tiếng Việt : phân chia, phân khu
Ví dụ :
この(ひょう)は(ねんれい)(くぶん)ごとの(じんこう)をし(あらわし)ています。
Ý nghĩa ví dụ :
biểu đồ này thể hiện sự phân chia dân số theo tuổi tác

アンテナ

Cách đọc : アンテナ
Ý nghĩa tiếng Anh : antenna
Ý nghĩa tiếng Việt : ăng ten
Ví dụ :
(おくじょう)にアンテナがっ(たっ)ていますね。
Ý nghĩa ví dụ :
trên sân thượng có một cái ăng-ten

スタンド

Cách đọc : スタンド
Ý nghĩa tiếng Anh : table lamp, desk lamp
Ý nghĩa tiếng Việt : đèn bàn
Ví dụ :
(あね)はスタンドの(した)で(ほん)をん(よん)でいたんだ。
Ý nghĩa ví dụ :
chị tôi đọc sách bên dưới chiếc đèn bàn

重量

Cách đọc : じゅうりょう
Ý nghĩa tiếng Anh : weight (often used for something heavy)
Ý nghĩa tiếng Việt : trọng lượng
Ví dụ :
この(にもつ)はかなりの(じゅうりょう)ですね。
Ý nghĩa ví dụ :
chỗ hành lí khá nặng nhỉ

道徳

Cách đọc : どうとく
Ý nghĩa tiếng Anh : morality, ethic
Ý nghĩa tiếng Việt : đạo đức
Ví dụ :
(こども)には徳(どうとく)をきちんとえ(おしえ)ていきたいとい(おもい)ます。
Ý nghĩa ví dụ :
tôi nghĩ bọn trẻ cần được dạy dỗ thật tử tế về đạo đức

混ぜる

Cách đọc : まぜる
Ý nghĩa tiếng Anh : mix (something)
Ý nghĩa tiếng Việt : trộn
Ví dụ :
カレーにヨーグルトをれ(いれ)て、よくぜ(まぜ)てください。
Ý nghĩa ví dụ :
Hãy cho sữa chua vào cà ri và trộn thật kỹ vào

中年

Cách đọc : ちゅうねん
Ý nghĩa tiếng Anh : middle age
Ý nghĩa tiếng Việt : trung niên
Ví dụ :
これは、(ちゅうねん)の(だんせい)によく(み)られる症(しょうじょう)です。
Ý nghĩa ví dụ :
Đây là bệnh tình rất hay gặp ở đàn ông trung niên

Trên đây là nội dung của Từ vựng tiếng Nhật mỗi ngày 377.Mời các bạn cùng đều đặn học mỗi ngày 10 từ tiếng Nhật trong chuyên mục : 10 từ vựng tiếng Nhật mỗi ngày.
Tự học online chúc các bạn ngày càng yêu thích tiếng Nhật 🙂

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :