You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

tước đoạt, lấy, truyền thống, dân chủ tiếng Nhật là gì ?

tước đoạt, lấy, truyền thống, dân chủ tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

tước đoạt, lấy, truyền thống, dân chủ tiếng Nhật là gì ? - Từ điển Việt Nhật
tước đoạt, lấy, truyền thống, dân chủ tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : tước đoạt, lấy truyền thống dân chủ

tước đoạt, lấy

Nghĩa tiếng Nhật () : げる
Cách đọc : とりあげる
Ví dụ :
Vì nguy hiểm nên tôi đã lấy bật lửa khỏi bọn trẻ
ないのでからライターをげました。

truyền thống

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : でんとう
Ví dụ :
Tôi rất coi trọng truyền thống của Nhật Bản
統をにします。

dân chủ

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : みんしゅ
Ví dụ :
Tôi đã học về chủ nghĩa dân chủ
についてしました。

Trên đây là nội dung bài viết : tước đoạt, lấy, truyền thống, dân chủ tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :

Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :

error: