You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

đánh giá, vắt (khăn), huấn luyện viên tiếng Nhật là gì ?

đánh giá, vắt (khăn), huấn luyện viên tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

đánh giá, vắt (khăn), huấn luyện viên tiếng Nhật là gì ?  - Từ điển Việt Nhật
đánh giá, vắt (khăn), huấn luyện viên tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : đánh giá vắt (khăn) huấn luyện viên

đánh giá

Nghĩa tiếng Nhật () : 評判
Cách đọc : ひょうばん
Ví dụ :
Tôi đã đi tới nhà hàng được đánh giá tốt
評判のいレストランにきました。

vắt (khăn)

Nghĩa tiếng Nhật () : 絞る
Cách đọc : しぼる
Ví dụ :
Hãy vắt khăn mạnh hơn nữa
をもっとく絞りなさい。

huấn luyện viên

Nghĩa tiếng Nhật () : コーチ
Cách đọc : コーチ
Ví dụ :
Sự chỉ đạo của huấn luyện viên đó rất nghiêm khắc
しいコーチの導は厳しかった。

Trên đây là nội dung bài viết : đánh giá, vắt (khăn), huấn luyện viên tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :

Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :

error: