You dont have javascript enabled! Please enable it!

nghiêng về, hiện đại, danh từ tiếng Nhật là gì ?

nghiêng về, hiện đại, danh từ tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

nghiêng về, hiện đại, danh từ tiếng Nhật là gì ?  - Từ điển Việt Nhật
nghiêng về, hiện đại, danh từ tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : nghiêng về hiện đại danh từ

nghiêng về

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : かたむく
Ví dụ :
mặt trời đang ngả dần về phía tây
西きましたね。

hiện đại

Nghĩa tiếng Nhật () : モダン
Cách đọc : モダン
Ví dụ :
toà nhà đó thật hiện đại nhỉ
あのはモダンだね。

danh từ

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : めいし
Ví dụ :
trường học là danh từ
」はです。

Trên đây là nội dung bài viết : nghiêng về, hiện đại, danh từ tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :

error: