You dont have javascript enabled! Please enable it!

say rượu, kiêm nhiệm, nghĩ rằng tiếng Nhật là gì ?

say rượu, kiêm nhiệm, nghĩ rằng tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

say rượu, kiêm nhiệm, nghĩ rằng tiếng Nhật là gì ?  - Từ điển Việt Nhật
say rượu, kiêm nhiệm, nghĩ rằng tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : say rượu kiêm nhiệm nghĩ rằng

say rượu

Nghĩa tiếng Nhật () : 酔う
Cách đọc : よう
Ví dụ :
mọi người đều say rượu kha khá rồi
みんなかなり酔っていたの。

kiêm nhiệm

Nghĩa tiếng Nhật () : 兼ねる
Cách đọc : かねる
Ví dụ :
Cô ấy phụ trách thư ký kiêm hành chính
は秘を兼ねています。

nghĩ rằng

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : おもいこむ
Ví dụ :
có vẻ anh ta cho rằng mình đã bị lừa
はだまされたとんでいるようです。

Trên đây là nội dung bài viết : say rượu, kiêm nhiệm, nghĩ rằng tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :

error: