You dont have javascript enabled! Please enable it!

phản luận, phản đối, năng lượng nguyên tử, cả hai người tiếng Nhật là gì ?

phản luận, phản đối, năng lượng nguyên tử, cả hai người tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

phản luận, phản đối, năng lượng nguyên tử, cả hai người tiếng Nhật là gì ?  - Từ điển Việt Nhật
phản luận, phản đối, năng lượng nguyên tử, cả hai người tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : phản luận, phản đối năng lượng nguyên tử cả hai người

phản luận, phản đối

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : はんろん
Ví dụ :
xin mời những ý kiến phản biện
論があるはどうぞ。

năng lượng nguyên tử

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : げんしりょく
Ví dụ :
hãy cùng nghĩ về cách sử dụng năng lượng nguyên tử một cách an toàn
についてえましょう。

cả hai người

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : りょうしゃ
Ví dụ :
hãy lắng nghe ý kiến của cả 2 người
きましょう。

Trên đây là nội dung bài viết : phản luận, phản đối, năng lượng nguyên tử, cả hai người tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: