You dont have javascript enabled! Please enable it!

giúp đỡ (lịch sự), cách cư xử, hát Karaoke tiếng Nhật là gì ?

giúp đỡ (lịch sự), cách cư xử, hát Karaoke tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

giúp đỡ (lịch sự), cách cư xử, hát Karaoke tiếng Nhật là gì ? - Từ điển Việt Nhật
giúp đỡ (lịch sự), cách cư xử, hát Karaoke tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : giúp đỡ (lịch sự) cách cư xử hát Karaoke

giúp đỡ (lịch sự)

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : おてつだい
Ví dụ :
Tôi có thể giúp gì được không
かおいしましょうか。

cách cư xử

Nghĩa tiếng Nhật () : マナー
Cách đọc : マナー
Ví dụ :
Hãy tuân thủ cách cư xử trong khi ăn
のマナーをりましょう。

hát Karaoke

Nghĩa tiếng Nhật () : カラオケ
Cách đọc : カラオケ
Ví dụ :
Khi từ văn phòng về tôi đã cùng đồng nghiệp đi hát Karaoke
りにとカラオケにきました。

Trên đây là nội dung bài viết : giúp đỡ (lịch sự), cách cư xử, hát Karaoke tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :

error: